Obowiązek informacyjny

(Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie formularza oznacza Twoją zgodę na skontaktowanie się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i przekazanie Tobie szczegółów informacji, z użyciem podanych przez Ciebie danych, w tym adresu e-mail (mogą być to informacje dot. reklamacji, oferowanych produktów). Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Bez Twojej zgody nie przekażemy danych i nie będziemy się z Tobą kontaktować.

Administratorem przekazanych danych jest Nanoformula s.c. z siedzibą w Puszczykowie, kod 62-040, ul. Berwińskiego 3. NIP 7831747596.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymania informacji podczas rozmowy z pracownikami naszej firmy.

Cele i podstawy prawne:

Nanoformula s.c. będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji umowy w związku z Usługą świadczonych drogą elektroniczną polegających m.in. na udostępnianiu formularza kontaktowego, który dalej obsłuży Twoje zapytanie. W związku z umową możemy także przetwarzać Twoje dane w celu obsługi Twoich reklamacji dotyczących usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym kontaktowania się z Tobą w ramach tej obsługi.

W ramach uzasadnionego interesu Nanoformula s.c, wykorzystamy Twoje dane:
– w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
– dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach prawnie uzasadnionego interesu Nanoformula s.c.
W związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej marki Nano Ceramic Protect®, Nanoformula s.c. gromadzi także informacje zawarte plikach cookies lub podobnych technologiach w celu analizowania zachowań, lepszego dostosowania oferty produktów lub usług oraz wyświetlania reklamy produktów lub usług marki w oparciu o Twoją aktywność i zainteresowania w Internecie. Jeśli chciałbyś cofnąć swoją zgodę w zakresie korzystania przez nas z cookies lub podobnych technologii należy przede wszystkich dokonać zmian ustawień przeglądarki. Więcej w naszej Polityce prywatności oraz Polityce cookies.

Kontakt z inspektorem ochrony danych Nanoformula s.c:

Możesz skontaktować się z Nanoformula s.c pod adresem e-mail nanoformula@nanoformula.pl, a także pisemnie na adres Nanoformula s.c. Puszczykowo, kod 62-040, ul. Berwińskiego 3 z dopiskiem „IOD”;

Odbiorcy danych

Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych będą także firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe w związku z Twoim zapytaniem będziemy przetwarzać do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat.

Pouczenie o prawach

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres email: nanoformula@nanoformula.pl;

Prawo do wniesienia sprzeciwu

masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Prawo do skargi:

masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;